PUP03 – Kompleksowa administracja Puppet

PUP03 – Kompleksowa administracja Puppet, wyniku odbycia szkolenia PUP03 – uczestnik nabędzie umiejętność wykorzystania oprogramowania Puppet w celu zarządzania konfiguracją i automatyzacji zadań administracyjnych w infrastrukturze informatycznej.

Wymagania:

Docelowi odbiorcy szkolenia to zarówno pracownicy firm wykorzystujący oprogramowanie Puppet do zarządzania infrastrukturą IT jak i doświadczeni administratorzy pragnący wdrożyć oprogramowanie Puppet w swojej organizacji.
Materiał szkolenia rozłożony jest na 5 dni szkoleniowe w równych częściach pomiędzy aspekty teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne związane z poruszanymi tematami.

Ważne informacje

11000 PLN + 23% Vat
5 dni
18-22.06
Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa

PUP03 – Kompleksowa administracja Puppet

Szkolenie kompleksowe Puppet obejmuje omówienie najlepszych praktyk z zakresu zarządzania infrastrukturą IT z wykorzystaniem Puppet Enterprise ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. Learning the Puppet component roles
 2. Underlying Puppet concepts
 3. Orchestrating infrastructure actions
 4. Designing modules and classes
 5. Classification techniques
 6. Learning to use resource types
 7. Defining resource relationships
 8. Conditionals and other language constructs
 9. Programatically building files with templates
 10. Extending Puppet’s capabilities with defined resources
 11. Parameterized classes and parameter abstraction
 12. Data separation with Hiera
 13. Using modules from the Puppet Forge
 14. Introduction to roles and profiles
 15. Puppet basics review
 16. Data structures in the Puppet DSL
 17. Methods for specifying resource relationships and ordering
 18. Writing custom facts & functions
 19. Alternate ways of managing files, or parts of files
 20. Best practices pertaining to class inheritance
 21. Data separation and single source of truth
 22. Roles & Profiles
 23. Architecting modules and abstraction layers
 24. Introduction to testing Puppet code
 25. Sharing modules with the community
 26. Orchestration and Live Management
 27. Troubleshooting and debugging issues
 28. Using Puppet-generated data
Proszę określić parametry dotyczące szkolenia (opcjonalnie)
Sugerowany termin: Lokalizacja: Ilość osób: Język szkolenia:

Proszę podać dane personalne:
Imię: Nazwisko:
Email: Telefon:
Treść zapytania

top