Firma Linux Polska Sp. z o.o. oferuje pełną gamę autoryzowanych szkoleń i egzaminów Red Hat Certyfikaty. Wszystkie nasze szkolenia i warsztaty skolenia Red Hat są prowadzone przez profesjonalnie przygotowanych pod względem merytorycznym trenerów – praktyków przy wykorzystaniu oryginalnych materiałów firmy Red Hat.
Dzięki ukończeniu szkoleń oraz zdaniu egzaminów potwierdzonych certyfikatami firmy Red Hat Certyfikaty, przed uczestnikami otwierają się szerokie możliwości zawodowe. Certyfikaty te stanowią również dużą wartość dla ich pracodawców.

Oferta edukacyjna Red Hata obejmuje: kursy podstawowe (administracja systemem, administracja usługami sieciowymi i bezpieczeństwem), kursy przyspieszone (RHCSA Rapid Track oraz RHCE Rapid Track) mające na celu usystematyzowanie wiedzy uczestników oraz egzaminy (RHCSA, RHCE).
Firma Linux Polska Sp. z o.o. oferuje również szkolenia eksperckie ze ścieżki RHCA (Cloud, Datacenter, Application platform).

Trenerzy prowadzący sprzedawane przez nas szkolenia mają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów potwierdzających umiejętności na poziomie Architect Red Hat.

top