Red Hat RHCA

Ścieżka RHCA – Red Hat Certified Architect jest najbardziej zaawansowaną ścieżką certyfikacyjną firmy Red Hat, adresowaną do doświadczonych administratorów i architektów, odpowiadających za projektowanie, wdrożenia oraz zarządzanie wieloma systemami w rozległych korporacyjnych sieciach IT. W ramach ścieżki RHCA uczestnicy mogą uzyskać niezbędne umiejętności potrzebne przy komercyjnym wykorzystaniu wszystkich zaawansowanych technologii oferowanych przez firmę Red Hat, w tym przykładowo systemów: RHEL (Red Hat Enterprise Linux), RHEV (Red Hat Enterprise Virtualization), RHOSP (Red Hat OpenStack Platform), Satellite Server, RHJEAP (Red Hat JBoss Enterprise Application Platform) i wielu innych, przeznaczonych do tworzenia optymalnej architektury, modelu zarządzania i monitoringu pracy, oraz zapewnienia rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa w korporacyjnych sieciach informatycznych.

Certyfikat RHCA mogą uzyskać osoby, które posiadają aktualny certyfikat RHCE (Red Hat Certified Engineer) lub RHCJD (Red Hat Certified Jboss Developer) oraz zaliczą pozytywnie przynajmniej pięć dodatkowych egzaminów ze profesjonalnej ścieżki RHCA. Zaliczenie większej ilości tych egzaminów ( >5 ) skutkuje uzyskaniem kolejnych poziomów zaawansowania certyfikatu RHCA – np. RHCA Level 2 (6 egz.), RHCA Lexel 3 (7 egz.) … itd.

Aby utrzymać ciągłość certyfikatu RHCA należy, poza zachowaniem ważności certyfikatu RHCE lub RHCJD, mieć również w każdym momencie aktualnych 5 egzaminów cząstkowych ze ścieżki RHCA (niekoniecznie tych samych co w momencie uzyskania RHCA po raz pierwszy). Ważność każdego ze zdanych egzaminów wynosi 3 lata.

Ze względu na znaczące rozszerzenie w ostatnich latach nowych technologii objętych wspólną marką Red Hat, firma zdecydowała się dodatkowo na wydzielenie w ramach ścieżki RHCA kilku niezależnych specjalizacji – Datacenter, Cloud, Application Platform, Application Development oraz DevOps. Aby uzyskać certyfikat o statusie RHCA w ramach konkretnej specjalizacji należy zdać min. 5 egzaminów certyfikacyjnych przypisanych do szkoleń objętych daną specjalizacją.

Poniżej prezentujemy specjalizacje wydzielone w ramach ścieżki RHCA, wraz ze szczegółowym wykazem egzaminów i szkoleń przypisanych do każdej z nich:

Ścieżka RHCA została podzielona na 5 obszarów:

1. RHCA: Datacenter

Egzaminy: EX318, EX342, EX401, EX413, EX436, EX442, EX405, EX248, EX236
Szkolenia:
RH318 – Red Hat Enterprise Virtualization
RH342 – Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting
RH401 – Red Hat Enterprise Deployment and Systems Management
RH413 – Red Hat Server Hardening
RH436 – Red Hat High Availability Clustering
RH442 – Red Hat Enterprise Perfomance Tuning
DO405 – Configuration Management with Puppet
JB248 – Red Hat Jboss Application Administration I
RH236 – Red Hat Gluster Storage Administration (online)

2. RHCA: Cloud

Egzaminy: EX210, EX310, EX318, EX401, EX405, EX407, EX236, EX220, EX280
Szkolenia:
CL210 – Red Hat Certified System Administrator II in Red Hat OpenStack
CL310 – Red Hat OpenStack Administration III
RH318 – Red Hat Enterprise Virtualization
RH401 – Red Hat Expertise Deployment and Systems Management
DO280 – OpenShift Enterprise Administration
DO405 – Configuration Management with Puppet
DO407 – Automation with Ansible
RH236 – Red Hat Gluster Storage Administration (online)
CL220 – Red Hat CloudForms Hybrid Cloud Management (online)

3. RHCA: Application platform

Egzaminy: EX248, EX407, EX220, EX280, EX450
Szkolenia:
JB248 – JBoss Application Administration I
DO280 – OpenShift Enterprise Administration
DO407 – Automation with Ansible
CL220 – Red Hat CloudForms Hybrid Cloud Management (online)
JB450 – Red Hat JBoss Data Virtualization Development (online)

4. RHCA: Application Development

Egzaminy: EX248, EX297, EX421, EX427, EX450, EX453, EX465
Szkolenia:
JB248 – Red Hat Jboss Application Administration I
JB297 – Red Hat JBoss Development: Persistence with Hibernate (online)
JB421 – Camel Development with Red Hat JBoss Fuse
JB427 – Developing Workflow Applications with Red Hat JBoss BPM Suite (online)
JB450 – Red Hat JBoss Data Virtualization Development (online)
JB453- Red Hat JBoss Data Grid Development (online)
JB465 – Implementing with Red Hat JBoss BRMS (online)

5. RHCA: DevOps

Egzaminy: EX276, EX405, EX407, EX280, EX…
Szkolenia:
DO276 – Containerizing Software Applications
DO280 – OpenShift Enterprise Administration
DO405 – Configuration Management with Puppet
DO407 – Automation with Ansible
DO … – w przygotowaniu

Red Hat Training Skills Assessment

top