Ścieżka RHCA – Red Hat Certified Architect jest najbardziej zaawansowaną ścieżką certyfikacyjną firmy Red Hat, adresowaną do doświadczonych administratorów i architektów, odpowiadających za projektowanie, wdrożenia oraz zarządzanie wieloma systemami w rozległych korporacyjnych sieciach IT. W ramach ścieżki RHCA uczestnicy mogą uzyskać niezbędne umiejętności potrzebne przy komercyjnym wykorzystaniu wszystkich zaawansowanych technologii oferowanych przez firmę Red Hat, w tym przykładowo systemów: RHEL (Red Hat Enterprise Linux), RHEV (Red Hat Enterprise Virtualization), RHOSP (Red Hat OpenStack Platform), Satellite Server, RHJEAP (Red Hat JBoss Enterprise Application Platform) i wielu innych, przeznaczonych do tworzenia optymalnej architektury, modelu zarządzania i monitoringu pracy, oraz zapewnienia rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa w korporacyjnych sieciach informatycznych.

Certyfikat RHCA mogą uzyskać osoby, które posiadają aktualny certyfikat RHCE (Red Hat Certified Engineer) lub RHCJD (Red Hat Certified Jboss Developer) oraz zaliczą pozytywnie przynajmniej pięć dodatkowych egzaminów ze profesjonalnej ścieżki RHCA. Zaliczenie większej ilości tych egzaminów ( >5 ) skutkuje uzyskaniem kolejnych poziomów zaawansowania certyfikatu RHCA – np. RHCA Level 2 (6 egz.), RHCA Lexel 3 (7 egz.) … itd.

Aby utrzymać ciągłość certyfikatu RHCA należy, poza zachowaniem ważności certyfikatu RHCE lub RHCJD, mieć również w każdym momencie aktualnych 5 egzaminów cząstkowych ze ścieżki RHCA (niekoniecznie tych samych co w momencie uzyskania RHCA po raz pierwszy). Ważność każdego ze zdanych egzaminów wynosi 3 lata.

Ze względu na znaczące rozszerzenie w ostatnich latach nowych technologii objętych wspólną marką Red Hat, firma zdecydowała się dodatkowo na wydzielenie w ramach ścieżki RHCA kilku niezależnych specjalizacji – Datacenter, Cloud, Application Platform, Application Development oraz DevOps. Aby uzyskać certyfikat o statusie RHCA w ramach konkretnej specjalizacji należy zdać min. 5 egzaminów certyfikacyjnych przypisanych do szkoleń objętych daną specjalizacją.

Poniżej prezentujemy specjalizacje wydzielone w ramach ścieżki RHCA, wraz ze szczegółowym wykazem egzaminów i szkoleń przypisanych do każdej z nich:

Ścieżka RHCA została podzielona na 5 obszarów:

Nazwa 1. RHCA: Datacenter Kod
Red Hat Enterprise Virtualization RH318
Red Hat Enterprise Linux Diagnostic and Troubleshooting RH342
Red Hat Satellite 6 Administration RH403
Red Hat Server Hardening RH413
Red Hat High Availability Clustering RH436
Red Hat Enterprise Performance Tuning RH442
Configuration Management with Puppet DO405
JBoss Application Administration I JB248
Red Hat Gluster Storage Administration (online) RH236
EX318 – Exam EX318
EX401 – Exam EX401
EX413 – Exam EX413
EX436 – Exam EX436
EX442 – Exam EX442
EX248 – Exam EX248
Egzaminy: EX342, EX405, EX236
Nazwa 2. RHCA: Cloud Kod
Red Hat OpenStack Administration I CL110
RedHat OpenStack Administration II CL210
Red Hat OpenStack Administration III CL310
Red Hat Enterprise Virtualization RH318
Red Hat OpenShift Administration I DO280
OpenShift Enterprise Development DO290
Red Hat OpenShift Administration II: High Availability DO380
Configuration Management with Puppet DO405
Automation with Ansible DO407
Red Hat Gluster Storage Administration (online) RH236
Red Hat CloudForms Hybrid Cloud Management (online) CL220
EX248 – Exam EX248
Egzaminy: EX407, EX220, EX280, EX450
Nazwa 3. RHCA: Application platform Kod
JBoss Application Administration I JB248
Red Hat OpenShift Administration I DO280
OpenShift Enterprise Development DO290
Red Hat OpenShift Administration II: High Availability DO380
Automation with Ansible DO407
Red Hat CloudForms Hybrid Cloud Management (online) CL220
Red Hat JBoss Data Virtualization Development (online) JB450
EX248 – Exam EX248
Egzaminy: EX407, EX220, EX280, EX450
Nazwa 4. RHCA: Application Development Kod
JBoss Application Administration I JB248
Red Hat JBoss Development: Persistence with Hibernate (online) JB297
Camel Development with Red Hat JBoss Fuse JB421
Developing Workflow Applications with Red Hat JBoss BPM Suite (online) JB427
Red Hat JBoss Data Virtualization Development (online) JB450
Red Hat JBoss Data Grid Development (online) JB453
Implementing with Red Hat JBoss BRMS (online) JB465
EX248 – Exam EX248
EX421 – Exam EX421
Egzaminy: EX297, EX427, EX450, EX453, EX465
Nazwa 5. RHCA: DevOps Kod
Red Hat OpenShift Administration I DO280
OpenShift Enterprise Development DO290
Red Hat OpenShift Administration II: High Availability DO380
Configuration Management with Puppet DO405
Automation with Ansible DO407
Automation with Ansible II: Ansible Tower DO409
Egzaminy: EX405, EX407, EX280, EX…

Red Hat Training Skills Assessment

top