DO180 – Introduction to Containers, Kubernetes and Red Hat OpenShift

Szkolenie Introduction Containers, Kubernetes, and Red Hat® OpenShift (DO180) prezentuje zasady tworzenia i zarządzania kontenerami Docker w klastrze Kubernetes. Pomaga ono uczestnikom pozyskać bazową wiedzę i umiejętności w zarządzaniu kontenerami, poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń z Docker’em, Kubernetes i Red Hat OpenShift Container Platform. Kurs ten jest oparty na Red Hat OpenShift Container Platform 3.5 oraz Red Hat Enterprise Linux® 7. Efektem udziału w tym szkoleniu będą zdobyte przez studentów umiejętności konteneryzacji prostych aplikacji i usług, wdrożenie ich z Docker’em, Kubernetes i Red Hat OpenShift, przetestowanie skonteneryzowanych wersji oraz rozwiązywania problemów przy wdrożeniu.

Kurs jest przeznaczony dla:

 • Developerów, którzy chcą „pakować” swoje aplikacje w kontenery
 • Administratorów, którzy chcą wstępnie zapoznać się z technologią kontenerów i ich automatyzacją
 • Architektów, którzy rozważają użycie technologii kontenerów przy tworzeniu architektury oprogramowania

Wymagania:

Firma Red Hat rekomenduje, aby uczestnicy kursu DO180:

 • Potrafili korzystać z sesji terminali Linux i używać poleceń systemowych
 • Posiadali certyfikat RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) lub zawodowe doświadczenie na porównywalnym poziomie
 • Posiadali doświadczenie w zakresie architektury aplikacji web i związanych z nimi technologii

Ważne informacje

6 450 zł + Vat (23%)
3 dni w godz. 9.00 -17.00
Tel.: 22 213 95 71
Oryginalne podręczniki firmy Red Hat w j. angielskim.
Al. Jerozolimskie 100, Warszawa

 1. Course introduction
  • Introduce and review the course.
 2. Get started with container technology
  • Describe how software can run in containers orchestrated by Red Hat OpenShift Container Platform.
 3. Create containerized services
  • Provision a server using container technology.
 4. Manage containers
  • Manipulate pre-build container images to create and manage containerized services.
 5. Manage container images
  • Manage the life cycle of a container image from creation to deletion.
 6. Create custom container images
  • Design and code a Docker file to build a custom container image.
 7. Deploy containerized applications on Red Hat OpenShift
  • Deploy single container applications on Red Hat OpenShift Container Platform.
 8. Deploy multi-container applications
  • Deploy applications that are containerized using multiple container images.
 9. Troubleshoot containerized applications
  • Troubleshoot a containerized application deployed on Red Hat OpenShift.
 10. Comprehensive review of Introduction to Container, Kubernetes, and Red Hat OpenShift
  • Demonstrate how to containerize a software application, test it with Docker, and deploy it on a Red Hat OpenShift cluster.

Polecane kursy uzupełniające:
DO280 – Red Hat OpenShift Administration I

top