DO285 – Containers, Kubernetes and Red Hat OpenShift Administration I

Szkolenie DO285 – Containers, Kubernetes and Red Hat® OpenShift Administration I łączy w sobie program dwóch innych szkoleń DO180 – Introduction to Containers, Kubernates and Red Hat OpenShift oraz DO280 – Red Hat OpenShift Administration I. Szkolenie prezentuje zasady tworzenia i zarządzania kontenerami Docker w klastrze Kubernetes. Pomaga ono uczestnikom pozyskać bazową wiedzę i umiejętności w zarządzaniu kontenerami, poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń z Docker’em, Kubernetes i Red Hat OpenShift Container Platform. Kurs ten jest oparty na Red Hat OpenShift Container Platform 3.5 oraz Red Hat Enterprise Linux® 7. Efektem udziału w tym szkoleniu będą zdobyte przez studentów umiejętności konteneryzacji prostych aplikacji i usług, wdrożenie ich z Docker’em, Kubernetes i Red Hat OpenShift, przetestowanie skonteneryzowanych wersji oraz rozwiązywania problemów przy wdrożeniu.

Kurs jest przeznaczony dla:

 • Developerów, którzy chcą „pakować” swoje aplikacje w kontenery
 • Administratorów, którzy chcą wstępnie zapoznać się z technologią kontenerów i ich automatyzacją
 • Architektów, którzy rozważają użycie technologii kontenerów przy tworzeniu architektury oprogramowania
 • Architektów i developerów, którzy chcą zainstalować i skonfigurować platformę OpenShift Container Platform

Wymagania:

Firma Red Hat rekomenduje, aby uczestnicy kursu DO285:

 • Potrafili korzystać z sesji terminali Linux i używać poleceń systemowych
 • Posiadali certyfikat RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) lub zawodowe doświadczenie na porównywalnym poziomie
 • Posiadali doświadczenie w zakresie architektury aplikacji web i związanych z nimi technologii

Ważne informacje

9 000 PLN + 23% Vat
5 dni w godz. 9.00 -17.00
24-28.06
Oryginalne podręczniki firmy Red Hat w j. angielskim.
Al. Jerozolimskie 100, Warszawa

 1. Getting started with container technology
  • Describe how software can run in containers orchestrated by OpenShift Container Platform.
 2. Creating containerized services
  • Provision a server using container technology.
 3. Managing containers
  • Manipulate pre-build container images to create and manage containerized services.
 4. Managing container images
  • Manage the lifecycle of a container image from creation to deletion.
 5. Creating custom container images
  • Design and code a Dockerfile to build a custom container image.
 6. Deploying containerized applications on OpenShift
  • Deploy single container applications on OpenShift Container Platform.
 7. Deploying multi-container applications
  • Deploy applications that are containerized using multiple container images.
 8. Troubleshooting containerized applications
  • Troubleshoot a containerized application deployed on OpenShift.
 9. Comprehensive review of Introduction to Container, Kubernetes, and Red Hat OpenShift
  • Demonstrate how to containerize a software application, test it with Docker, and deploy it on an OpenShift cluster.
 10. Introducing Red Hat OpenShift Container Platform
  • List the features and describe the architecture of the Openshift Container Platform.
 11. Installing OpenShift Container Platform
  • Install OpenShift and configure the cluster.
 12. Describing and exploring OpenShift networking concepts
  • Describe and explore OpenShift networking concepts.
 13. Executing commands
  • Execute commands using the command-line interface.
 14. Controlling access to OpenShift resources
  • Control access to OpenShift resources.
 15. Allocating persistent storage
  • Implement persistent storage.
 16. Managing application deployments
  • Manipulate resources to manage deployed applications.
 17. Installing and configuring the metrics subsystem
  • Install and configure the metrics gathering system.
 18. Managing and monitoring OpenShift Container Platform
  • Manage and monitor OpenShift resources and software.
 19. Comprehensive review of Red Hat OpenShift Administration I
  • Install, configure, and deploy an application on a cluster.

top