RH124 – Red Hat System Administration I

Szkolenie RH124 jest skierowane do pracowników działów IT, którzy chcą uzyskać podstawową wiedzę na temat systemu Red Hat Enterprise Linux. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili przeprowadzić instalację systemu, skonfigurować sieć, zarządzać systemami plików oraz rozpoznają podstawy administracji bezpieczeństwem. Uczestnicy szkolenia wstępnie zapoznają się też z szeregiem zadań administracyjnych, które mogą napotkać podczas wykonywania swoich obowiązków. Podczas szkolenia prowadzący przedstawią szereg narzędzi graficznych, które pozwolą na skuteczne zarządzanie systemem. Zostaną także zaprezentowane ich odpowiedniki pracujące w linii poleceń.

Wymagania:

Dla uczestników może być przydatna, chociaż nie jest bezwzględnie wymagana, znajomość innych systemów operacyjnych. Sprawdzenie umiejętności kandydatów: W celu dokonania właściwej oceny umiejętności przed wyborem konkretnego kursu firma Red Hat zaleca kandydatom wypełnienie testów sprawdzających udostępnionych na stronie:

Red Hat Training Skills Assessment

Ważne informacje

5 400 PLN + 23% Vat
5 dni w godz. 9.00 -17.00
3-7.06
Oryginalne podręczniki firmy Red Hat w j. angielskim.
Al. Jerozolimskie 100, Warszawa

 1. Access the command line
 2. Log in to a Linux system and run simple commands using the shell.
 3. Manage files from the command line
 4. Copy, move, create, delete, and organize files from the bash shell prompt.
 5. Getting help in Red Hat Enterprise Linux
 6. Resolve problems by using online help systems and Red Hat support utilities.
 7. Create, view, and edit text files
 8. Create, view, and edit text files from command output or in an editor.
 9. Manage local Linux users and groups
 10. Manage local Linux users and groups, and administer local password policies.
 11. Control access to files with Linux file system permissions
 12. Set Linux file system permissions on files and interpret the security effects of different permission settings.
 13. Monitor and manage Linux processes
 14. Obtain information about the system, and control processes running on it.
 15. Control services and daemons
 16. Control and monitor network services and system daemons using systemd.
 17. Configure and secure OpenSSH service
 18. Access and provide access to the command line on remote systems securely using OpenSSH.
 19. Analyze and store logs
 20. Locate and accurately interpret relevant system log files for troubleshooting purposes.
 21. Manage Red Hat Enterprise Linux networking
 22. Configure basic IPv4 networking on Red Hat Enterprise Linux systems.
 23. Archive and copy files between systems
 24. Archive files and copy them from one system to another.
 25. Install and update software packages
 26. Download, install, update, and manage software packages from Red Hat and yum package repositories.
 27. Access Linux file systems
 28. Access and inspect existing file systems on a Red Hat Enterprise Linux system.
 29. Use virtualized systems
 30. Create and use Red Hat Enterprise Linux virtual machines with KVM and libvirt.
 31. Comprehensive review
 32. Practice and demonstrate the knowledge and skills learned in this course.

top