RH199 – RHCSA Rapid Track Course

Szkolenie RH199 jest skierowane do wykwalifikowanych administratorów systemu Linux, którzy mają 1-3 letnie doświadczenie w zarządzaniu serwerami na poziomie enterprise, zainteresowanych zdobyciem certyfikatu RHCSA (Red Hat Certified System Administartor). Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują umiejętność zarządzania serwerem i stacją roboczą opartą o system Linux, przyłączania komputera do istniejącej sieci oraz instalacji i konfiguracji lokalnych usług i komponentów. Szkolenie jest przeprowadzane w trybie intensywnym – w ciągu 4 dni zostaje przerobiony materiał z dwóch kursów: RH124-Red Hat System Administration I i RH134-Red Hat System Administration II. Szkolenie RH199 przygotowuje uczestników do zdawania egzaminu RHCSA.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagane jest posiadanie następujących umiejętności: swobodne używanie powłoki bash oraz zarządzanie plikami i katalogami z linii poleceń, konfigurowanie kolejek dla lokalnych i zdalnych drukarek, monitorowanie zasobów systemowych na podstawowym poziomie (ps, kill), zarządzanie oprogramowaniem (instalacja i aktualizacja oprogramowania przy użyciu yum), nawiązanie połączenia sieciowego przy użyciu DHCP, administracja lokalnymi kontami użytkowników i grupami, zarządzanie lokalnymi pamięciami masowymi, instalacja w trybie graficznym systemu Linux.

Red Hat Training Skills Assessment

Ważne informacje

8 940 PLN + 23% Vat
4 dni w godz. 9.00 -17.00
Tel.: 22 213 95 71
Oryginalne podręczniki firmy Red Hat w j. angielskim.
Al. Jerozolimskie 100, Warszawa

 1. Local and Remote Logins
 2. File System Navigation
 3. Users and Groups
 4. File Permissions
 5. Selinux Permissions
 6. Process Management
 7. Updating Software Packages
 8. Creating and Mounting File Systems
 9. Service Management and Boot Troubleshooting
 10. Network Configuration
 11. System Logging and NTP
 12. Logical Volume Management
 13. Scheduled Processes
 14. Mounting Network File Systems
 15. Firewall Configuration
 16. Virtualization and Kickstart

top