Splunk Partner+ Linux PolskaOprogramowanie Splunk pozwala na efektywną i wyjątkowo łatwą analizę dużych ilości danych. Jego zastosowanie w przedsiębiorstwie pozwala wzbogacić zestaw dostępnych narzędzi analitycznych dla administratorów, inżynierów systemowych, analityków danych, analityków biznesowych, jak również kierowników średniego i wyższego szczebla. Środowisko platformy Splunk, z jego możliwościami łatwej rozbudowy i skalowania, pozwala na szybkie budowanie własnych, dedykowanych do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa oraz wydajnych aplikacji analitycznych dla różnych dziedzin biznesu (marketing, zarządzanie ryzykiem, itp.) i inżynierii (automatyka, informatyka, itp.).

Cykl warsztatów szkoleniowych Splunk, opracowanych i prowadzonych przez doświadczonych konsultantów/trenerów Linux Polska, pozwala na pozyskanie, oraz odpowiednie utrwalenie podczas zajęć praktycznych, wiedzy potrzebnej do wykorzystania pełni możliwości platformy Splunk, a co za tym idzie – uzyskania jeszcze większego „zwrotu z inwestycji” w tę platformę. Warsztaty te składają się z trzech 1-dniowych modułów, które łącznie składają się na kurs pt. „Podstawy, administracja i analiza danych w Splunk” przeznaczony dla administratorów, analityków oraz architektów Splunk. Naszą ofertę szkoleń z tego tematu uzupełniają specjalizowane warsztaty dla branży finansowej pt. „Splunk jako platforma wspierająca wykrywanie nadużyć finansowych”.

top