Splunk Partner+ Linux PolskaSzkolenia Splunk pozwala na efektywną i wyjątkowo łatwą analizę dużych ilości danych (nie tylko danych maszynowych!). Jego zastosowanie w przedsiębiorstwie pozwala wzbogacić zestaw narzędzi dostępnych dla administratorów, inżynierów systemowych, analityków danych, analityków biznesowych, jak również kierowników średniego i wyższego szczebla. Środowisko platformy Splunk, a w szczególności jego możliwości rozbudowy i skalowania, pozwala na szybkie budowanie własnych, dedykowanych do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa oraz wydajnych aplikacji analitycznych dla różnych dziedzin biznesu (marketing, zarządzanie ryzykiem, itp.) oraz inżynierii (automatyka, informatyka, itp.).

Cykl warsztatów szkoleniowych Splunk, prowadzonych przez doświadczonych trenerów-praktyków Linux Polska, pozwala na pozyskanie oraz odpowiednie utrwalenie podczas zajęć praktycznych, wiedzy potrzebnej do wykorzystania pełni możliwości platformy Splunk, a co za tym idzie – uzyskania jeszcze większego „zwrotu z inwestycji” w tę platformę. Warsztaty te składają się z trzech 1-dniowych modułów, z których powstały trzy dedykowane kursy dla administratorów, analityków oraz architektów Splunk

top