LP-SPL04 – Splunk jako platforma wspierająca wykrywanie nadużyć finansowych

Celem szkolenia LP-SPL04–Splunk jako platforma wspierająca wykrywanie nadużyć finansowych jest zapoznanie uczestników działających w obszarze finansów, w szczególności w bankowości transakcyjnej i sprawozdawczości, z możliwościami platformy Splunk, jako narzędzia wspierającego wykrywanie anomalii, nadużyć i prób omijania prawa.

Program szkolenia oparty jest na realistycznych danych z obszaru finansów, a uczestnicy będą korzystać na nim ze specjalnie przygotowanych aplikacji: AML Profiles – dedykowanej do wykrywania nieprawidłowości w zakresie transakcji bankowych i JPK Analytics – dedykowanej do wykrywania nieprawidłowości w zakresie zeznań podatkowych VAT.

Szkolenie realizowane jest na maszynach wirtualnych pracujących na platformie Azure. Każda maszyna oprogramowana jest zgodnie z treścią warsztatów. Uczestnicy otrzymują zestaw slajdów każdorazowo wprowadzający w tematykę ćwiczeń, które następnie wykonywać będą z wykorzystaniem dedykowanych aplikacji: AML Profiles albo JPK Analytics. Otrzymują także zestaw instrukcji ilustrowany zrzutami ekranu z aplikacji treningowej. Aplikacja treningowa zawierać będzie dodatkowy ekran z instrukcjami o charakterze copy-paste, o ile będzie tego wymagać realizacja zadania.

Wymagania:

Zalecane jest aby uczestnicy tego szkolenia posiadali wyjściową wiedzę na temat regulacji związanych ze sprawozdawczością finansową, szczególnie dotyczących ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i walki z terroryzmem oraz nowych standardów sprawozdawczych (pliki JPK).

Ważne informacje

1 800 PLN + 23% VAT
1 dni
Tel.: 22 213 95 71
autorskie Linux Polska
Al. Jerozolimskie 100, Warszawa

 1. Szkolenie ma formę praktycznych zajęć warsztatowo-seminaryjnych, podczas których uczestnicy wykonują zadania polegające m.in. na:
  • tworzeniu zautomatyzowanych alertów dla transakcji napływających w czasie rzeczywistym
  • wyszukiwaniu anomalii kwotowych i rodzajowych w zleceniach bankowych
  • typowaniu klientów na tzw. czarną listę
  • identyfikacji podmiotów zaangażowanych w transakcje powiązane, będące próbą ominięcia ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy
  • wykrywaniu anomalii w zeznaniach VAT-owskich
  • wykrywaniu grup podmiotów współtworzących karuzelę VAT-owską
 2. Powyższe zadania wykonywane będą w kontekście nabywanej podczas szkolenia wiedzy z obszaru metod ilościowej analizy danych (m.in. analiza grafów), informacji o zasadach tworzenia alertów na platformie Splunk i kryteriach decydujących o uznaniu zdarzenia za incydent/anomalię.

top