Bazy Danych - Linux Polska

Budowa ekosystemu Open Source w ARiMR

Największym wyzwaniem Agencji było usprawnienie procesu obsługi beneficjentów oraz wypłaty środków. Podjęto decyzję o transformacji IT i udoskonaleniu procesów biznesowych w oparciu o open source. […]

Czytaj dalej…

Linux Polska wspiera rozwój systemu baz danych w ZUS

Konieczność zwiększenia mocy obliczeniowej systemów ZUS, potrzebnej m.in. do obsługi wniosków programu 500+, wywołała decyzję o rozbudowie i poprawie wydajności środowiska baz danych. Ogłoszono przetarg, w wyniku którego podpisano umowę zakupu bazy danych EnterpriseDB Postgres Advanced Server na nieograniczoną liczbę serwerów wraz z 3-letnią usługą wsparcia oferowanego oprogramowania […]

Czytaj dalej…

Zobacz więcej

    Skontaktuj się z nami