Bazy Danych - Linux Polska

Linux Polska wspiera rozwój systemu baz danych w ZUS

Konieczność zwiększenia mocy obliczeniowej systemów ZUS, potrzebnej m.in. do obsługi wniosków programu 500+, wywołała decyzję o rozbudowie i poprawie wydajności środowiska baz danych. Ogłoszono przetarg, w wyniku którego podpisano umowę zakupu bazy danych EnterpriseDB Postgres Advanced Server na nieograniczoną liczbę serwerów wraz z 3-letnią usługą wsparcia oferowanego oprogramowania…

Dowiedz się więcej

Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami