Nasza oferta obejmuje rozwiązania otwarte z obszaru różnorodnych baz danych.

Bazy danych od lat utrzymywane i rozwijane przez naszych klientów, potwierdzają nasze kompetencje związane z wdrażaniem i szkoleniem w zakresie obsługi i optymalizacji. Nowoczesne, otwartoźródłowe rozwiązania bazodanowe pozwalają stworzyć zaplecze typowych systemów OLTP (On-Line Transaction Processing), systemów hurtowni danych oraz systemów katalogujących (np. obsługa archiwów i dokumentacji) oraz tzw. rozwiązań „dużych danych” (Big Data).

W nowoczesnym świecie IT korzystanie z komponentów Open Source nie wynika już tylko i wyłącznie z oszczędności. Coraz bardziej liczy się również niezawodność i brak uzależnienia od jednego dostawcy. Najbardziej popularne projekty, będące podstawą baz danych Open Source, tworzone są stale przez ogromne zastępy społeczności programistów. Przy zamkniętym oprogramowaniu zawsze istnieje ryzyko, że dostawca zaprzestanie jego rozwoju lub postawi zaporowe warunki związane z kosztami, tak właśnie często działo się do tej pory. Niektóre zmiany wprowadzane przez producentów, tak naprawdę mogą być postrzegane jako tworzenie nowych ograniczeń dla dotychczasowych użytkowników pod względem kosztów i sposobu wyceny. Z Open Source dostępność kodu źródłowego zmienia sytuację, dalszy rozwój istotnej części oprogramowania może być wykonany wewnętrznie lub zlecony specjalistom.

Jako partner biznesowy wielu producentów baz danych posiadamy doświadczenie w migracji baz danych największych instytucji z sektora publicznego, bankowego i ubezpieczeniowego do rozwiązań PostgreSQL. Posiadamy też kompetencje i pracowników doświadczonych w pracy z bazami typu NoSQL, jak Cassandra (DataStax).

Dodatkowo oferujemy wysokie kompetencje oraz wsparcie techniczne w zakresie migracji z rozwiązań komercyjnych do równoważnych rozwiązań Open Source.

Dostępne także w modelu Hybrid Cloud.

top