Platformy do zarządzania kontenerami zapewniają funkcje orkiestracji, planowania i przechowywania umożliwiając zarządzanie różnymi aspektami wdrażania kontenerów. Oferują również bezpieczną administrację kontenerami na produkcji lokalnie oraz w chmurze.

Platforma kontenerowa umożliwia programistom skoncentrowanie się na ich kodzie, używając istniejących narzędzi i znanych procesów roboczych, w tym CI / CD. Programiści mogą wdrażać aplikacje z ich ulubionego IDE do dowolnego miejsca docelowego, w tym lokalnych laptopów, do centrum danych i do chmury. Chodzi o łatwość obsługi i dostarczenie doskonałego doświadczenia deweloperskiego.

Stabilna platforma kontenerowa jest równie ważna dla zespołów Ops, którzy chcą zarządzać zarówno tradycyjnymi, jak i mikroserwisowymi aplikacjami na dużą skalę. Mając pełną kontrolę i wgląd w warstwy aplikacji aż po kontener, warstwę systemu operacyjnego, wirtualizację i sprzęt, zespół Ops jest w stanie w pełni kontrolować i monitorować wdrożenie aplikacji.

Kontenery zapewniają sprawne wdrażanie i zarządzanie aplikacjami niezależnie od systemu operacyjnego czy serwera. Bardzo często konteneryzację porównuje się z maszynami wirtualnymi, ale zasadniczą różnicą jest ich umiejscowienie: kontenery działają na systemie operacyjnym, może to być Linux albo Windows a maszyny wirtualne uruchamiane są bezpośrednio na serwerze fizycznym. Więcej o różnicach między kontenerami a maszynami wirtualnymi.

Dodatkowo w przeciwieństwie do wirtualizacji pełnej, technologie kontenerowe, nie tworzą pełnej abstrakcji sprzętu i nie uruchamiają na niej odrębnej kopii systemu operacyjnego. Każda aplikacja działa w wydzielonej przestrzeni nazw i może dysponować własnym systemem plików, system operacyjny pozostaje jednak jeden.

Przedsiębiorstwa wykorzystujące chmurę oraz najnowszą architekturę, nie mogą tak po prostu zrezygnować z już istniejących i wdrożonych aplikacji. Starsze wersje aplikacji są zazwyczaj drogie w utrzymaniu i mało elastyczne szczególnie z powodu użytej infrastruktury i zależności. Rosnące względem zespołów DevOps wymagania i malejące budżety doprowadziły do momentu, w którym IT musiało szukać nowych rozwiązań.

Przedsiębiorstwa potrzebują elastycznej platformy zarządzania kontenerami, która pomoże im wdrażać, orkiestrować i zarządzać kontenerami lokalnie, w chmurze i w środowisku hybrydowym.

Linux Polska proponuje wdrożenia w pełni zintegrowane z wymaganiami przedsiębiorstw elastycznych rozwiązań.

Dostępne także w modelu Hybrid Cloud.

 • DOCKER

  Platforma do tworzenia, wdrażania i uruchamiania aplikacji w różnych środowiskach, bez konieczności tworzenia wirtualnego systemu operacyjnego.

 • KUBERNETES

  Narzędzie do zarządzania kontenerami Linux.

 • OPENSHIFT

  Red Hat Openshift to platforma kontenerowa do prostego i sprawnego wdrażania dowolnej aplikacji na każdej infrastrukturze.

 • DOCKER SWARM

  Narzędzie do uruchamiania kontenerów i łączenia ich w klastry.

top