Systemy operacyjne Linux Server pozwalają na znaczące zmniejszenie kosztów ponoszonych na eksploatację przez działy IT oraz zwiększenie zwrotu z nakładów poniesionych na inwestycję w systemy i infrastrukturę IT. Nasze szerokie kompetencje w zakresie wsparcia i doradztwa obejmują kompletny cykl życia danego systemu – od koncepcji rozwiązania IT poprzez migracje na platformy otwarte ( Open Source ) następnie utrzymanie aż do polityki i rozwiązań zachowania ciągłości działania a kończąc na migracji na rozwiązania następnej generacji.

Dodatkowo oferujemy pełny zakres szkoleń, również dedykowanych, tj. skierowanych do konkretnych zespołów inżynierskich i utrzymania.

Dostępne także w modelu Hybrid Cloud.

top