Standaryzacja środowiska IT – krok ku transformacji cyfrowej

Wraz z ilością systemów operacyjnych i niezbędnych dla pracy aplikacji, bibliotek, sterowników i innego rodzaju oprogramowania towarzyszącego rośnie złożoność środowiska IT. Pociąga to za sobą wyższe koszty operacyjne, ryzyko obniżenia jakości obsługi i bezpieczeństwa informatycznego.

Standard Operating Environment Linux – strategia przyszłości

Sposobem na eliminację tych problemów jest standaryzacja całego środowiska IT, a nie tylko wybranych konfiguracji i wersji.

Oferujemy konsulting i wdrożenie SOE (Standard Operating Environment) – ustandaryzowanego środowiska operacyjnego Linux wraz z oprogramowaniem niezbędnym do pracy wszystkich firmowych systemów.

Wdrożenie Standard Operating Environment Linux w praktyce oznacza:

 • zdefiniowanie standardowych komponentów, interfejsów i procesów, które będą używane w całej infrastrukturze IT;
 • standaryzację nazewnictwa, procedur i narzędzi;
 • ograniczenie ilości wykorzystywanych technologii, takich jak systemy operacyjne, oprogramowanie do wirtualizacji i przechowywania danych, narzędzia administracyjne;
 • weryfikację planów standaryzacji względem własnych potrzeb rozwojowych i dominujących trendów rynkowych;

Usprawnienie administracji, zarządzania i planowania rozwoju

Ustandaryzowane środowisko operacyjne (Standard Operation Environment, SOE) na przykładzie Red Hat Enterprise LinuxUstandaryzowane środowisko operacyjne (Standard Operation Environment, SOE) na przykładzie Red Hat Enterprise Linux

Co zyska Twoja organizacja dzięki standaryzacji środowiska IT?

Korzyści dla działów administracji i utrzymania IT

 • Automatyzacja wdrożenia i konserwacji serwerów.
 • Szybsze poprawki i zmiany w konfiguracji.
 • Zarządzanie konfiguracją i jej spójnością.
 • Szybsze usuwanie awarii (krótsze MTTR).
 • Szybkie reagowanie na żądania zmian ze strony użytkowników.
 • Ułatwienie przyjęcia rozwiązań hybrydowych.

Korzyści dla CIO

 • Obniżenie kosztów utrzymania i administracji.
 • Lepsze wykorzystanie budżetu IT na innowacje, dostarczanie nowych aplikacji i usług.
 • Ograniczenie skutków awarii dzięki zmniejszeniu czasu przestojów i szybszemu rozwiązywaniu problemów.
 • Zwiększenie satysfakcji użytkowników (pracowników i klientów).
 • Zwiększenie bezpieczeństwa IT i zapewnienia zgodności z przepisami prawa dzięki uproszczonej aktualizacji systemów i przejrzystemu monitoringowi.
 • Zwiększenie produktywności personelu IT.
top