Usługi DevOps w Linux Polska | ponad 500 certyfikacji inżynierów

Usługi DevOps, CI/CD w Linux Polska

 • Nasze usługi DevOps koncentrują się na sprawnej adopcji praktyk i narzędzi DevOps oraz ich integracji ze środowiskiem IT i procesami biznesowymi.
 • Szczególny nacisk kładziemy na poprawę współpracy zespołów odpowiedzialnych za wdrożenie i rozwój oprogramowania (procesy CI/CD).
 • Świadczymy usługi doradcze, audytorskie, projektowe, wdrożeniowe i utrzymaniowe. Prowadzimy warsztaty oraz szkolenia.
 • Każdą pracę z klientem rozpoczynamy od szczegółowej analizy wymagań i testów PoC (Proof of Concept), w celu dostosowania naszego podejścia do indywidualnych wymagań i potrzeb.
 • Efektem naszych działań jest automatyzacja oraz poprawa efektywności procesów dostarczania nowych produktów i usług IT.
 • Wykorzystujemy uznane i sprawdzone narzędzia/technologie open source. Więcej

Kompetencje DevOps naszych inżynierów to ponad 500 indywidualnych certyfikacji w zakresie:

 • platform chmurowych (m.in. GCP, Azure, Amazon, OpenStack, więcej);
 • konteneryzacji (m.in. Docker, Kubernetes, OpenShift, więcej);
 • automatyzacji (Ansible, Puppet, Jenkins więcej);
 • monitoringu (m.in. Splunk, Elastic Stack, więcej);
 • architektury rozwiązań;
 • narzędzi i technologii DevOps więcej;
 • strategii DevOps (wiedza o wszystkich elementach cyklu życiowego oprogramowania oraz procesie ciągłej integracji i wdrażania).

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Usługi DevOps – obszary, w których możemy pomóc

Infrastruktura chmurowa

 • Przygotowanie infrastruktury chmurowej pod wdrożenie skonteneryzowanych aplikacji, m.in. projektowanie, wdrożenie, utrzymanie.
 • Migracja aplikacji do chmury (AWS, GCP, Amazon, Azure i inne).

Aplikacje

 • Przygotowanie aplikacji do wdrożenia w chmurze.
 • Opracowanie i wdrożenie standardów dotyczących tworzenia i wdrażania aplikacji w chmurze.
 • Wdrożenie aplikacji w chmurze (public, private i hybrid cloud).
 • Utrzymanie i wsparcie aplikacji wdrożonych w chmurze.
 • Audyt i strojenie aplikacji wdrożonych w chmurze.

Procesy DevOps oraz CI/CD

 • Projektowanie i optymalizacja istniejących procesów wytwarzania i dostarczania aplikacji (CI/CD).
 • Dostosowanie wdrożonych procesów DevOps do architektury korporacyjnej przedsiębiorstwa.

Narzędzia DevOps

 • Wdrożenie i utrzymanie ekosystemu narzędzi DevOps, np.:
  • pomoc w projektowaniu i wdrażaniu repozytoriów artefaktów (np. bibliotek programistycznych, narzędzi, modułów, obrazów kontenerów);
  • wdrożenie repozytorium kodu;
  • wdrożenie serwera zadań.
 • Wsparcie dla komponentów open source wykorzystywanych w procesach DevOps.

Konteneryzacja i mikrousługi

 • Projektowanie i konfigurowanie infrastruktury w oparciu o mikrousługi (kontenery).
 • Tworzenie i utrzymywanie bazowych obrazów kontenerów.
 • Tworzenie i utrzymanie środowisk kontenerowych opartych a wiodące technologie open source (m.in. OpenShift, Docker, Kubernetes).

Automatyzacja

 • Automatyzacja procesu budowania aplikacji.
 • Automatyzacja testów statycznych kodu, integracyjnych oraz funkcjonalnych.
 • Automatyzacja wdrażania aplikacji na środowiska deweloperskie, testowe i produkcyjne.
 • Automatyzacja tworzenia środowisk wdrożeniowych.
 • Automatyzacja testów bezpieczeństwa.

Monitoring

 • Rozwiązania do monitorowania procesów, usług i aplikacji.
 • Możliwość wykrywania awarii i ustalania ich przebiegu oraz przyczyn.

Doradztwo i audyt

Doradztwo i optymalizacja aspektów prawnych, kontraktowych, licencyjnych i związanych z całkowitym kosztem posiadania oprogramowania open source.

Szkolenia

Transfer wiedzy i budowanie kompetencji zespołów w zakresie praktyk i narzędzi DevOps.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Narzędzia DevOps – nasze wybrane kompetencje

Konteneryzacja aplikacji

 • Docker runtime
 • CRI
 • Containerd
 • Podman
 • CRI-O

Platformy do uruchamiania aplikacji w kontenerach

 • Rancher + RKE
 • OpenShift
 • OKD
 • D2iQ Konvoy i Kommander
 • Charmed
 • Kubernetes

Bezpieczeństwo aplikacji i systemów konteneryzacyjnych

 • Xray
 • Trivy

Bezpieczeństwo kodu

 • Sonarqube

Automatyzacja

 • Jenkins
 • Gitlab
 • Bamboo
 • Terraform
 • OpenStack Heat
 • Ansible

Zbieranie i interpretacja telemetrii z aplikacji i platform konteneryzacyjnych

 • Logstash
 • Elasticsearch
 • Beats
 • Fluentd
 • Telegraf
 • Influxdb
 • Kibana
 • Grafana
 • Prometheus
 • Thanos

Zarządzanie sekretami i kluczami

 • Vault

Orkiestracja i zarządzanie cyklem życia aplikacji w kontenerach

 • Kubernetes

Integracja aplikacji skonteneryzowanych w zakresie uwierzytelnienia i zarządzania tożsamością

 • Keycloak
 • IPA
 • ADS

Repozytorium kodu

 • GitLab
 • Bitbucket
 • ADS

Testy jednostkowe

 • JUnit

Zarządzanie ruchem do aplikacji skonteneryzowanych

 • Istio
 • F5

Zarządzanie dostępem do danych aplikacji skonteneryzowanych

 • Kubernetes CSI
 • Longhorn
 • Ceph
 • VMware vSAN
 • NFS
 • GlusterFS

Repozytorium artefaktów

 • Artifactory
 • GitLab

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Korzyści z wdrożenia praktyk DevOps:

 • sprawniejsze wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług;
 • częstsze dostarczanie nowych wersji oprogramowania i podniesienie jego jakości;
 • łatwiejsze wdrażanie zmian w środowisku produkcyjnym i testowym;
 • usprawnienie współpracy pomiędzy działami rozwoju i utrzymania oprogramowania;
 • lepsza kontrola kosztów.

Nasze usługi DevOps są dla Ciebie jeśli planujesz:

 • zwiększyć częstość dostarczania nowych wersji aplikacji;
 • optymalnie wykorzystać zasoby dostawcy chmury dla swoich aplikacji biznesowych;
 • wprowadzić standaryzację pracy wewnętrznych zespołów deweloperskich;
 • stworzyć standardy dostarczania aplikacji w chmurze hybrydowej dla dostawców zewnętrznych;
 • podnieść jakość wytwarzanych i wdrażanych aplikacji (mniej błędów, niższe koszty utrzymania);
 • zaadoptować nowoczesne praktyki DevOps/Agile w procesach IT;
 • zbudować wsparcie dla programów modernizacyjnych ze strony architektury korporacyjnej i zarządu;
 • kontrolować lub ograniczać koszty, a jednocześnie podnosić jakość dostarczanych aplikacji.

Dowiedz się więcej o możliwościach współpracy z Linux Polska
Skontaktuj się z nami

Szkolenia DevOps

Weź udział w naszych szkoleniach DevOps i zdobądź cenione na rynku kompetencje.

zobacz więcej
Szkolenia

Poznaj bliżej rozwiązania DevOps oraz ich zastosowania

  Skontaktuj się z nami