EDB Postgres Professional Services - Linux Polska

Nasze usługi EDB Postgres

Performance tuning

Strojenie i optymalizacja wydajności bazy PostgreSQL umożliwia optymalizację działania bazy w profesjonalny i bezpieczny sposób. Przeprowadzamy pełne testy obciążeniowo-wydajnościowe. Po zebraniu szczegółowych metryk i informacji o systemie rekomendujemy optymalną konfigurację bazy PostgreSQL dla danego obciążenia.

Postgres database upgrade

Wykonanie podniesienia wersji Twojej bazy danych Postgres.

Backup and recovery

Wdrożenie procedury tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania po awarii za pomocą narzędzia EDB Postgres Backup and Recovery (BART), konfiguracja mechanizmu odtwarzania do punktu w czasie (PITR) wraz ze stworzeniem odrębnego węzła zapasowego.

Replikacja

Opracowanie i wdrożenie strategii replikacji danych zarówno pomiędzy bazami Postgres, jak i bazami innych producentów.

Migracja bazy danych do EDB Postgres

Migracja bazy danych na serwer EDB Postgres Advanced Server lub na platformę Postgres.

Technical account management services

Opiekun Techniczny Klienta (ang. Technical Account Manager) to dedykowany konsultant Linx Polska, będący ekspertem w zakresie produktów EDB i PostgreSQL, udzielający wsparcia w skutecznej implementacji Postgres. Pracuje z Twoim zespołem w celu identyfikacji potrzeb, rekomendacji i wdrożenia najlepszych rozwiązań.

Remote DBA services

Monitoring i zarządzanie bazą Postgres w trybie 8/5 lub 24/7. Dedykowany zespół specjalistów Linux Polska zadba o każdy aspekt Twojego systemu bazy danych, zapewniając jego prawidłową pracę i rozwój. Usługa może być świadczona w Twojej lokalnej infrastrukturze, kolokacji oraz w chmurze publicznej.

Architecture health check

Szczegółowy przegląd środowiska Twojej bazy danych Postgres. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w audytach środowisk Postgres o wysokiej wydajności i wysokiej dostępności.

High availability cluster

Implementacja dotyczy wdrożenia mechanizmów wysokiej dostępności poprzez budowę klastra działającego w trybie aktywno-pasywnym z wykorzystaniem wspólnego urządzenia do składowania danych lub funkcjonalności replikacji danych. Rezultatem projektu jest w pełni skonfigurowana i przetestowana implementacja Postgresa, działająca w trybie wysokiej dostępności.

Szkolenia Postgres i EDB Postgres Advanced Server

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem oraz partnerem szkoleniowym firmy EnterpriseDB – EnterpriseDB Certified Training Partner. Prowadzimy szkolenia EDB Postgres Advanced Server oraz PostgreSQL. Nasz zespół to doświadczeni, certyfikowani trenerzy.

Dowiedz się więcej
Szkolenia

Poznaj produkty EDB Postgres

EDB Postgres Enterprise

Więcej

EDB Postgres Standard

Więcej

EDB Postgres Developer

Więcej

EDB Postgres Ark

Więcej

Rozwiązania branżowe

Telekomunikacja

Dowiedz się więcej

Sektor finansowy

Dowiedz się więcej

Sektor publiczny

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami