Konteneryzacja IT w chmurze hybrydowej | Linux Polska usługi

Co można dostarczać i uruchamiać w kontenerach?

aplikacje

bazy danych

narzędzia analityczne (data science)

Doradzamy i wdrażamy otwarte technologie Docker, Kubernetes i OpenShift w modelach: chmura prywatna (on-premise, w Twojej serwerowni), chmura publiczna (public cloud) i chmura hybrydowa (hybrid cloud). Chmura hybrydowa (hybrid cloud) pozwoli Ci na wykorzystywanie zalet konteneryzacji w dowolnej lokalizacji z możliwością przenoszenia aplikacji, baz danych i narzędzi analitycznych pomiędzy chmurą prywatną i publiczną (np. Microsoft Azure, Google, Amazon). Budujemy także rozwiązania w modelu PaaS (Platform as a Service), który umożliwi Ci udostępnianie platformy do konteneryzacji jako usługi.

Korzyści dla działów IT

 • Pożyczanie mocy – obsługa zwiększonego zapotrzebowania na moc obliczeniową przy pomocy dodatkowych zasobów z chmury publicznej.
 • Zarządzanie środowiskami deweloperskimi w chmurze publicznej.
 • Elastyczne dostarczanie i skalowanie złożonych aplikacji w nowoczesny sposób, zgodny z najlepszymi praktykami DevOps i CI/CD (Continous Integration/Continous Delivery).
 • Narzędzia do zwinnych metod rozwoju oprogramowania.

Korzyści dla biznesu

 • Elastyczność wobec zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym i prawnym.
 • Częstsze i szybsze dostarczanie nowych funkcjonalności w odpowiedzi na potrzeby rynku (time to market).
 • Podniesienie jakości i konkurencyjności świadczonych usług.
 • Częstsze aktualizacje, które nie zakłócają stabilności świadczenia usługi.
 • Optymalizacja kosztów infrastruktury IT.
 • Ograniczenie nadmiarowych, niedostatecznie wykorzystywanych zasobów.
 • Uniknięcie problemu zależności od jednego dostawcy (cloud vendor lock-in).

Szkolenia OpenShift, Docker, Kubernetes, DevOps

Weź udział w naszych szkoleniach i zdobądź cenione na rynku kompetencje.

Zobacz więcej
Szkolenia OpenShift, Docker, Kubernetes, DevOps

Poznaj bliżej rozwiązania Konteneryzacji IT oraz ich zastosowania

  Skontaktuj się z nami