Standaryzacja środowiska IT - konsulting i wdrożenia | Linux Polska usługi

certyfikowanych architektów rozwiązań

certyfikatów z wiodących technologii

posługujemy się 9 językami obcymi

zrealizowanych projektów w 7 krajach

Standard Operating Environment Linux – strategia przyszłości

Wraz z ilością systemów operacyjnych i niezbędnych dla pracy aplikacji, bibliotek, sterowników i innego rodzaju oprogramowania towarzyszącego rośnie złożoność środowiska IT. Pociąga to za sobą wyższe koszty operacyjne, ryzyko obniżenia jakości obsługi i bezpieczeństwa informatycznego. Sposobem na eliminację tych problemów jest standaryzacja całego środowiska IT, a nie tylko wybranych konfiguracji i wersji.

Wdrożenie Standard Operating Environment Linux w praktyce oznacza:

zdefiniowanie standardowych komponentów, interfejsów i procesów, które będą używane w całej infrastrukturze IT; standaryzację nazewnictwa, procedur i narzędzi

ograniczenie ilości wykorzystywanych technologii, takich jak systemy operacyjne, oprogramowanie do wirtualizacji i przechowywania danych, narzędzia administracyjne

weryfikację planów standaryzacji względem własnych potrzeb rozwojowych i dominujących trendów rynkowych

usprawnienie administracji, zarządzania i planowania rozwoju

Co zyska Twoja organizacja dzięki standaryzacji środowiska IT?

Korzyści dla działów administracji i utrzymania IT

 • Automatyzacja wdrożenia i konserwacji serwerów.
 • Szybsze poprawki i zmiany w konfiguracji.
 • Zarządzanie konfiguracją i jej spójnością.
 • Szybsze usuwanie awarii (krótsze MTTR).
 • Szybkie reagowanie na żądania zmian ze strony użytkowników.
 • Ułatwienie przyjęcia rozwiązań hybrydowych.

Korzyści dla CIO

 • Obniżenie kosztów utrzymania i administracji.
 • Lepsze wykorzystanie budżetu IT na innowacje, dostarczanie nowych aplikacji i usług.
 • Ograniczenie skutków awarii dzięki zmniejszeniu czasu przestojów i szybszemu rozwiązywaniu problemów.
 • Zwiększenie satysfakcji użytkowników (pracowników i klientów).
 • Zwiększenie bezpieczeństwa IT oraz zgodności z przepisami prawa dzięki uproszczonej aktualizacji systemów i przejrzystemu monitoringowi.
 • Zwiększenie produktywności personelu IT.

Szkolenia

Zdobądź cenione na rynku IT kompetencje i certyfikaty

W naszym nowoczesnym, w pełni wyposażonym centrum szkoleniowo-egzaminacyjnym prowadzimy szkolenia z zakresu wiodących technologii, realizowane przez doświadczony zespół certyfikowanych trenerów.

Dowiedz się więcej
Szkolenia

Rozwiązania branżowe

Telekomunikacja

Dowiedz się więcej

Sektor finansowy

Dowiedz się więcej

Sektor publiczny

Dowiedz się więcej

  Skontaktuj się z nami